Slideshow image
Save to your Calendar

Nhóm nữ là nơi những chị em phụ nữ họp lại để cùng nhau đọc lời Chúa, rút ra những bài học quý giá. Giúp cho đời sống của các chị em biết lẽ thật và dạn dĩ sống theo lẽ thật. 

Liên hệ: cô Đào Nguyễn (708) - 527 - 1113