This event has already occurred
Slideshow image
Save to your Calendar

Youth Group là nơi các em thanh niên được học lời Chúa về các nhân vật trong Kinh Thánh, tự do thảo luận, đặt câu hỏi cho những thắc mắc của mình.