Slideshow image

Sự phục sinh của Chúa Jesus là một sự kiện mà không có điều gì trên đất này có thể so sánh được.   

Một điều hiển nhiên là tất cả con người sinh ra trên đất này dù sống thọ đến đâu thì cũng sẽ kinh nghiệm sự chết. Tuy nhiên, có một Đấng duy nhất từ trời đến thế gian trong xác thịt như chúng ta đã sống lại từ cõi chết. Ngài chính là Chúa Jesus.   

Chúa Jesus có năng quyền chiến thắng sự chết, vậy Ngài đến thế gian có mục đích gì?

Sứ mạng của Chúa Jesus trên đất này cực kì độc đáo. Không có ai từng sống trên đất này kể cả những nhà tiên tri, các thánh đồ trong thời Cựu Ước cũng không thể so sánh được với Chúa Jesus.

Lời Chúa trong I Cô-lô-se 1:15-18 (RVV11) có chép  
15Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. 16Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng. Hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. 17Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được giữ vững trong Ngài. 18Ngài là đầu của thân thể, tức là Hội Thánh. Ngài là khởi đầu, là Đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu.

Kinh Thánh bày tỏ cách rõ ràng cho chúng ta thấy chính Chúa Jesus là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình. Không chỉ vậy, Lời Chúa còn làm chứng rằng Ngài là khởi đầu, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Mọi điều, mọi vật bao gồm cả thân thể, suy nghĩ của chúng ta cũng được tạo dựng trong Ngài và vì Ngài.   

Hãy cùng xem trong Giăng 1:1-4 (RVV11)  
1Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. 2Từ ban đầu, Ngài ở với Đức Chúa Trời. 3Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. 4Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người.

Trong phân đoạn Kinh Thánh trên, thân vị của Chúa Jesus được bày tỏ cách hoàn toàn siêu việt, cao cả và tuyệt diệu. Hơn thế nữa, trong Ngài có sự sống và sự sống là ánh sáng cho loài người để những ai biết mình đang ở trong sự tối tăm tìm thấy lối thoát.

Những điều trên là đôi nét về sứ mạng độc đáo của Chúa cứu thế Jesus. Hãy cùng nhau tìm hiểu.

1/ Sứ mạng đã hoạch định trước

Trước khi làm một điều gì, bạn có thường lên kế hoạch?

Trước khi làm một điều gì đó, thì việc lên kế hoạch là vô cùng cần thiết để tăng cao xác suất thành công. Ngay cả Chúa Jesus cũng khẳng định điều đó. Ngài dạy dỗ rằng cho dù là vua trước khi đi trinh chiến, trước hết cũng cần ngồi lại và tính toán liệu quân số của mình có thể đánh thắng quân địch hay không rồi mới xuất quân (Lu-ca 14:31)  

Sứ mạng độc đáo của Chúa Jesus cũng đã được hoạch định trước như vậy. Thế thì ai đã hoạch định sứ mạng đó? Chính Đức Chúa Trời đã hoạch định sứ mạng dành cho Chúa Jesus.   

Chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời biết trước mọi sự. Từ ban đầu, lúc tội lỗi chưa vào thế gian, Ngài đã biết trước mỗi chúng ta. Trước khi A-đam phạm tội, Chúa đã biết loài người yếu đuối và sẽ phạm tội. Vì thế nên từ ban đầu, Ngài đã lên kế hoạch về sự cứu rỗi cho nhân loại.

Kế hoạch đó đã bắt đầu sơ khải qua Sáng thế ký 3:15 (RVV11) thế này
15Ta sẽ làm cho mầy và người nữ,    
Dòng dõi mầy và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau.   
Người sẽ giày đạp đầu mầy,    
Còn mầy sẽ cắn gót chân người.”  

Sau khi tội lỗi tràn vào thế gian, Chúa bắt đầu thực hiện kế hoạch cứu chuộc nhân loại qua dòng dõi của người nữ (xem thêm loạt bài Lời Hứa phần 1 để hiểu thêm). Lời Chúa báo trước về dòng dõi ấy sẽ giày đạp đầu con rắn tức là kẻ thù dưới chân.

Giăng 10:10 (RVV11)
10Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.

Sứ mạng của Chúa còn là để ban sự sống sung mãn cho chúng ta. Đó là một đời sống đầy tràn ơn phước tốt lành từ Chúa trong mọi mặt.

Để hiểu rõ hơn giá trị của điều mà chúng ta đang nhận lãnh, hãy trả lời câu hỏi:
Nếu Chúa Jesus không đến thế gian thì ngày này chúng ta có thể có sự sống không?  
Nếu Đức Chúa Trời đã không hoạch định và sắm sẵn chương trình của sự cứu rỗi qua Chúa Jesus thì ngày này chúng ta có thể được cứu không?

Rõ ràng là KHÔNG THỂ!  

Tất cả con người đều phạm tội vì tội lỗi đã tràn ngập thế gian. Nó vào liên tục, không ngừng nghỉ còn chúng ta thì đang ở trong thế gian cho nên chúng ta hoàn toàn không thể tự mình thoát ra được. Hay nói cách khác, con người bất lực trong việc thoát khỏi tội lỗi trừ khi có một Đấng nào đó quyền năng hơn đến giải phóng.

Khi một người ở trong lao tù, người đó không thể tự thoát ra trừ khi có người ở bên ngoài vào mở cửa tù giải thoát người đó ra.

Con người ở trong tội lỗi giống như đang ở trong lao tù và không thể tự mình thoát ra được.  Đó là lý do tại sao nhiều người cố cai nghiện vẫn không được.  Khi mà đã trở thành nô lệ của sự nghiện ngập bởi những ham muốn xác thịt như cờ bạc, rượu bia, đồi trụy,… thì người nghiện dù cố gắng cách mấy cũng không thể từ bỏ được.  
Có thể có những phương pháp về tinh thần hay thể xác để giúp con người phần nào giảm thiểu vấn đề nghiện ngập. Tuy thế nhưng, con người không thể thoát ra khỏi sự nghiện ngập vì nó là lao tù đang cầm buộc người ở trong đó.  

Vậy điều gì có thể giải phóng chúng ta?  

Chỉ có Chúa Jesus là Đấng quyền năng, là Đấng đã được Đức Chúa Trời hoạch định trước mới có khả năng can thiện và cứu giúp chúng ta.

Rô-ma 6:23a (RVV11)
23Vì tiền công của tội lỗi là sự chết,…

Kết quả của người phạm tội khi không được cứu là sự chết (đời đời). Sự chết đó Kinh Thánh miêu tả là bị thiêu đốt đời đời bởi lửa hỏa ngục. Đức Chúa Trời không muốn thấy chúng ta phải chịu đau khổ như vậy nên Ngài đã ban Con một của Ngài là Chúa Jesus để đến và cứu chúng ta.

Vì vậy, sứ mạng của Chúa Jesus là một sứ mạng độc nhất vô nhị. Không điều gì có thể thay thế được.

Lu-ca 19:10 (RVV11)
10Bởi Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất.”  

2/ Các biểu hiện của Đấng Christ

Khi nói đến các biểu hiện, chúng ta đang làm rõ ra một quá trình nào đó. Các biểu hiện bên ngoài rất quan trọng vì nhờ đó chúng ta dễ nhận biết được bản chất thực sự của vấn đề.

Chúa Jesus có đề cập đến việc nhận biết các tiên tri giả qua việc nhìn vào biểu hiện của hoa trái. Cây lành thì không thể sinh trái độc và cây độc thì không thể sinh trái lành.  

Vậy đâu là những biểu hiện bày tỏ về chính Chúa Jesus?  

Sau đây là tóm tắt thứ tự về các biểu hiện của Chúa Jesus được Kinh Thánh bày tỏ:

1.Nhận lấy sự sống (sinh ra và lớn lên, mặc lấy thân xác loài người -> 2.Chịu chết -> 3.Được chôn cất -> 4.Chúa sống lại -> 5.Chúa về trời (hồn xác đều về trời) -> 6.Ngài hứa sẽ trở lại.  

Chúa Jesus đã được sinh ra và kinh nghiệm sự sống. Ngài đã chịu chết rồi được chôn cất. Ba ngày sau, Chúa Jesus sống lại rồi ở với các môn đồ bốn mươi ngày trước khi về trời. Đặc biệt, Ngài sẽ trở lại thế gian như lời Ngài đã hứa.

Trong ba biểu hiện đầu tiên, Chúa Jesus giống như bao người trên đất này. Tuy thế nhưng, ba biểu hiện sau thì chỉ có ở Chúa Jesus mà thôi. Trên đất này không có ai được như vậy ngoại trừ hai nhân vật đặc biệt trong Kinh Thánh Cựu Ước có đề cập về việc họ cũng về trời đó là Hê-nóc và tiên tri Ê-li. Tuy nhiên, họ lại không trải qua sự chết ở trần gian như Chúa Jesus.

Trong 6 biểu hiện trên, có đến 5 biểu hiện đã được ứng nghiệm. Chúa Jesus đã sống, đã chết, đã được chôn cất, đã sống lại và đã về trời. Vậy biểu hiện còn lại cuối cùng là điều mà chúng đang mong đợi. Ấy là lời hứa về sự trở lại của Đấng Christ.   

I Cô-rinh-tô 15:3-8 (RVV11)
3Trước hết, tôi đã truyền đạt cho anh em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. 4Ngài đã bị chôn; đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh; 5và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, rồi cho nhóm mười hai sứ đồ. 6Sau đó, cùng một lúc, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em; phần lớn trong số nầy hiện vẫn còn sống, nhưng có vài người đã ngủ rồi. 7Ngài cũng hiện ra cho Gia-cơ, sau đó cho tất cả các sứ đồ. 8Sau hết, Ngài cũng hiện ra cho tôi như cho một thai sinh non vậy.

Sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ rất rõ ràng các giai đoạn và biểu hiện của Chúa Jesus khi Ngài còn ở thế gian. Ngài đã sống lại và hiện ra cho nhiều người.
Ngoài ra, Chúa Jesus đến thế gian hai lần với hai thân vị hoàn toàn trái ngược nhau:  

Giăng 1:29 (RVV11)
29Hôm sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến với mình, thì nói rằng: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!

Trong lần đầu tiên Chúa Jesus đến trần gian, Ngài đã hoàn thành sứ mạng cứu rỗi nhân loại. Ngài đến như con chiên sinh tế cho loài người, một lần và đủ cả.

Giăng 14:3 (RVV11)
3Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó.

Khi đã hoàn tất công việc và trước khi trở về trời, Chúa hứa rằng Ngài sẽ trở lại lần thứ hai để tiếp rước chúng ta về cùng Ngài. Không chỉ vậy, cách Ngài đến hoàn toàn khác biệt với lần đầu.

Khải huyền 5:5 (RVV11)
5Nhưng một trong các trưởng lão nói với tôi: “Đừng khóc, kìa, Sư tử của bộ tộc Giu-đa, hậu tự của Đa-vít, đã đắc thắng nên có thể mở quyển sách và mở bảy ấn ra.”

Trong lần trở lại này, Ngài không còn là một Chiên Con nhu mì, khiêm nhường hạ mình chết thay cho chúng ta. Ngược lại, Chúa Jesus Ngài trở lại cách oai nghi mạnh mẽ như sư tử rống để phán xét thế gian.  
Vì thế, chúng ta có hi vọng trong Ngài, hi vọng về sự trở lại của Chúa Cứu Thế.

Ngày nay, nhiều người đã đánh mất hi vọng về tương lai của mình. Trái lại, chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta tin vào sự trở lại của Đấng Christ cho nên chúng ta hi vọng về sự sống đời sau phước hạnh trong Ngài.

Nếu Chúa Jesus đã không sống lại thì Ngài đã không thể trở lại. Và nếu Ngài không trở lại thì chúng ta là những người đang sống ở thế gian sẽ không có hi vọng gì nơi Ngài.

I Cô-rinh-tô 15:19
19Nếu hi vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết.

Như Phao-lô đã chia sẻ, thật thảm hại nếu hi vọng của chúng ta đặt vào một Đấng đã chết. Tin tốt lành cho chúng ta là Ngài đã sống lại, Ngài đã vượt qua tử thần, Ngài đã mở cánh cửa cho sự sống đời đời có thể đến với mỗi chúng ta.

3/ Sứ mạng cho sự chuộc tội

Sự chuộc tội này là trọng tâm của sứ mạng của Đấng Christ. Đồng thời, sự chuộc tội còn là mục đích của Tin Lành của Chúa Cứu Thế

Trong luật pháp ngày nay, nếu ai phạm tội như trộm cắp, giết người, v.v thì phải chịu tội trước luật pháp. Thậm chí có những tội nặng đến mức có thể bị xử tử hình.

Mỗi chúng ta đều có tội trước mặt Chúa và không ai được xưng công chính để xứng đáng được tha tội vì tất cả đều là tội nhân. Mỗi người sinh ra là đã có tội.  
Tuy vậy, bởi ân điển Chúa, chúng ta được cứu rỗi và được ân xá tội qua Chúa Jesus.  

Vì thế, chúng ta cần nhận biết rằng sự cứu rỗi và sự xoá tội là một món quà từ Chúa để không ai có thể kiêu ngạo.

1 Giăng 2:2 (RVV11)
2Chính Ngài là tế lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội của cả thế gian nữa.

Vì Đức Chúa Trời coi trọng tất cả chúng ta như nhau nên Ngài không bỏ rơi bất cứ một ai. Do đó, sự cứu chuộc này không phải dành cho riêng ai mà là cho cả thế gian.

I Giăng 4:4 (RVV11)
10Tình yêu thương ở trong điều nầy: Không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta.

Lời Chúa xác chứng rằng Ngài đã yêu thương chúng ta trước. Ngài đã nhìn thấy chúng ta trước và Ngài đã lên kế hoạch cứu rỗi chúng ta trước hết.  

Trong thời Cựu Ước, để chuộc tội, dân Do Thái cần phải dâng một con sinh vật theo luật lệ để làm sinh tế. Mỗi lần mắc tội đều cần phải có một con sinh tế không tì vết dâng lên để được Chúa tha tội.

Hãy thử hình dung nếu chúng ta phạm tội thường xuyên thì cần dùng biết bao nhiêu con vật để làm sinh tế. Thế nhưng Lời Chúa chép rằng Chúa Jesus là con sinh tế cuối cùng, một lần đủ cả, đủ cho tất cả tội lỗi của toàn nhân loại.

Nhờ huyết Chúa, chúng ta nhận được sự cứu chuộc đời đời.

Hê-bơ-rơ 9:14 (RVV11)
14thì huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống bội phần hơn là dường nào!

Chúng ta đang ở trong thế gian tội lỗi mà Kinh Thánh nói rằng đó là vương quốc đang bị cai trị bởi thế lực xấu xa. Nhưng nhờ huyết báu của Chúa Jesus, lương tâm chúng ta được tẩy sạch khỏi công việc chết. Cho dù một người có gian ác đến đâu đi chăng nữa, huyết Chúa Jesus vẫn quyền năng đủ để tẩy sạch những sự gian ác đó. Không có điều gì quá tội lỗi hoặc dơ bẩn mà huyết Chúa không thể tẩy sạch!  

Trong huyết báu Ngài, dù chúng ta đang ở trong thế gian nhưng chúng ta không thuộc về thế gian mà thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời.  
Sự chuộc tội của Chúa Jesus là cần thiết cho mỗi người để không bị đoán phạt. Vì Đức Chúa Trời là Đấng công chính phán xét mọi sự nên chúng ta phải chịu sự đoán phạt bởi tội lỗi mình. Nhưng vì yêu thương chúng ta mà Ngài đã ban cho chúng ta Đấng vô tội là Chúa Jesus để gánh thay tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Qua đó, chúng ta vui hưởng sự sống đời đời trong Ngài.

Vì vậy, chúng ta không thể hưởng được sự sống đời đời nếu không có sứ mạng của Chúa Jesus.  

Biên tập            

Trần Thanh Duy