Slideshow image

Người có tâm tình phục vụ sẽ hình thành một lối sống phục vụ. Khi phục vụ, chúng ta đôi lúc hi sinh công sức, thời gian, và chết đi bản ngã xác thịt của mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả. Ngài là Đấng thành tín, tốt lành sẽ ban thưởng cho chúng ta.

Trong bất cứ mọi việc chúng ta làm đều có một kết quả nhất định nào đó. Không ai trong chúng ta muốn làm việc gì đó mà không có kết quả tốt. Trên thực tế, đạt được kết quả tốt trong công việc giúp chúng ta cảm thấy tự hào và có thêm động lực để tiếp tục.

Ví dụ: Khi đi học thì cần phải chuyên tâm học hành để có ngày được tuyên dương, khen thưởng. Những người đi làm cũng cần làm thật tốt để có hiệu suất cao.

Ở trong Chúa cũng vậy, tất cả những sự phục vụ và công việc dấn thân cho nhà Chúa sẽ gặt hái được kết quả tốt. Mặc dầu cách thức kết quả đó được thể hiện ra không giống như các việc làm trong đời sống, vì khi phục vụ Chúa, nhiều lúc cần thời gian để thật sự thấy được kết quả. Tuy thế nhưng, không có điều gì chúng ta làm cho Chúa mà không được Ngài biết đến. Hay nói cách khác, Chúa thấy và ghi nhận tất cả tâm tình và sự nổ lực phục vụ của chúng ta.

Vì thế, bài học cho chúng ta là hãy kiên nhẫn và đừng khoe mình, đừng phô trương công việc tốt mình đã làm, vì Lời Chúa cũng có nói rằng “Đức Chúa Trời là Đấng ở trong nơi kín đáo, sẽ thấy và ban thưởng cho chúng ta” (Ma-thi-ơ 6:4)

Với tâm tình đó, chúng ta hãy cùng tìm hiểu kết quả của đời sống phục vụ là như thế nào?!

#1 Làm vinh hiển danh Chúa

Đây là điều đầu tiên chúng ta cần chú ý tới. Khi làm bất cứ việc gì, thông thường thì mọi người đều muốn dành lấy kết quả cho chính mình. Nhưng ở trong Chúa thì ngược lại, chúng ta dâng vinh hiển về cho Chúa trước hết trong mọi việc chúng ta làm. Vì thế, khi phục vụ Chúa và anh em mình, kết qủa đầu tiên chính là làm vinh hiển danh Chúa.

Ê-sai 42:8 (RVV11)

   Ta là Đức Giê-hô-va, đó chính là danh Ta.

   Ta không nhường vinh quang Ta cho ai khác,

   Cũng không nhường sự ca ngợi Ta cho các tượng thần!

Chỉ một mình Đức Chúa Trời đáng được tôn cao mà thôi. Mọi vinh hiển đều thuộc về Ngài kể cả sự phục vụ của chúng ta. Đây cũng chính là nguyên tắc cần nắm giữ của chúng ta. Khi làm được việc gì, Đức Chúa Trời là Đấng cần được tôn cao. Vì thật sự, không có Chúa chúng ta chẳng làm gì được cả. Điều này giữ lòng chúng ta khỏi sự kiêu ngạo và tập trung vào bản thân.

Một trong những nhà điêu khắc nổi tiếng nhất thời kì Phục Hưng Rô-ma, Michelangelo. Ông đã nắn nên bức điêu khắc tuyệt đẹp có tên là Môi-se. Bức điêu khắc đã được nhiều nhà phê bình và giới chuyên môn đánh giá rất cao vì sự am hiểu sâu sắc và tỉ mỉ về cấu tạo cơ thể người. Cụ thể, trong bức điêu khắc đó, ông đã diển tả rất sống động các hình ảnh thân thể như cơ bắp, tóc và dáng vẻ của Môi-se khi cầm hai bảng đá chứa đựng 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Không những thế, một chi tiết nhỏ ở cánh tay có rãnh gân khoét nhỏ đã được Michelangelo khéo léo nắn nên. Trên thực tế, chi tiết này chỉ thấy được khi ngón tay út cử động mà thôi. Bức điêu khắc của ông cũng đã thể hiện được rằng, ngón tay út của Môi-se có phần ảnh hưởng khi cầm hai bảng đá 10 điều răn. Nhiều người kinh ngạc trước một tuyệt tác của nhà điêu khắc Michelangelo. Và khi được khen ngợi, ông chỉ đơn giản nói rằng “tôi cũng chỉ là người bắt chước mà thôi, tác giả thật sự của bức điêu khắc đó chính là Đấng Tạo Hoá, vì Ngài tạo dựng chúng ta một cách tinh vi, hoàn hảo!

Mỗi chúng ta cũng cần học tập để khiêm nhường, dâng vinh hiển về cho Chúa chúng ta như vậy! Không phải lúc nào chúng ta cũng làm được điều đó. Không hề dễ dàng khi chúng ta bỏ ra biết bao nhiêu công sức để phục vụ và nói rằng đó không phải là bởi chúng ta. Nhưng đối với Chúa, chúng ta cần dâng Ngài tất cả mọi thành quả và mọi vinh hiển. Khi đó, Đức Chúa Trời sẽ được tôn cao và chúng ta lại được Ngài sử dụng nhiều hơn nữa. 

Ma-thi-ơ 5:16 (RVV11)

Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời.”

Chúng ta thấy, cốt lõi của những việc chúng ta làm là để người khác nhận biết Chúa và ca ngợi Ngài.

I Phi-ê-rơ 4:11 (RVV11)

Nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như rao truyền lời của Đức Chúa Trời; nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Anh chị em thân mến, khi chúng ta phục vụ theo tinh thần của lời Chúa, đó chính là phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho. Nhờ đó, Ngài được tôn vinh trong mọi sự chúng ta làm. 

Nhiều lúc miệng chúng ta dễ nói rằng vinh hiển thuộc về Chúa, nhưng lòng thì lại nghĩ đến bản thân. Sự tập trung vào chính mình sẽ cướp mất đi vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Vì vậy, chúng ta hãy học tập để tập trung vào Chúa từ ngay trong chính tấm lòng, tâm trí, và cả môi miệng chúng ta.

#2 Sẽ không luống công, vô ích

Luống công, vô ích nghĩa là gì?

Luống công có nghĩa là những công sức bỏ ra bị lãng phí, vô nghĩa.Vô ích có nghĩa là bất lực, bơ vơ, bó tay và không có kết quả tốt nào cả.

Anh chị em nghĩ như thế nào khi công việc của chúng ta thành ra luống công, vô ích?

Liệu mình có muốn tiếp tục công việc đó?

Khi biết được kết quả sự phục vụ của chúng ta là luống công, vô ích thì chắc chắn không ai trong chúng ta muốn tiếp tục. Thay vào đó, chúng ta dễ trở nên nản lòng, mệt mỏi. Tin vui cho chúng ta hôm nay là tất cả mọi công việc chúng ta làm dù cho Chúa hay cho anh em mình thì không hề luống công, vô ích.

Những công việc của anh chị em trong Hội Thánh Chúa như thờ phượng, media, truyền thông, làm chứng, nấu ăn, dọn dẹp v.v  sẽ không luống công đâu.

Có thể bây giờ chúng ta chưa thấy kết quả nhưng hãy tiếp tục công việc mình, hãy tiếp tục phục vụ thì chắc chắn sẽ có kết quả trong đúng thời điểm của Chúa.

Thi-thiên 126:5 (RVV11)

Người nào gieo giống trong nước mắt

   Sẽ gặt hái cách vui mừng.

Tất cả những công khó của chúng ta giống như hình ảnh của người đi gieo giống, mặc dầu chúng ta đang làm nhiều việc mà chưa thấy kết quả. Xin thưa, đừng nản lòng mà từ bỏ vì chắc chắn có ngày chúng ta sẽ gặt hái trong sự vui mừng trọn vẹn.

Châm ngôn 19:17 (BD2011)

  Ai thương xót người nghèo là cho CHÚA vay mượn,

  Ngài sẽ trả lại đầy đủ việc phước thiện người ấy đã làm.

Sự thương xót, giúp đỡ người nghèo cũng là sự phản ánh của một lối sống phục vụ. Lời Chúa nhấn mạnh rằng, nếu chúng ta thương xót người nghèo bằng việc làm, điều đó như là cho Chúa vay mượn và Ngài sẽ ban phước lại dư dật cho chúng ta. Vì thế, không có điều gì chúng ta làm cho Chúa hay cho anh em chúng ta là luống công cả.

Ê-phê-sô 6:7-8 (RVV11)

7Hãy phục vụ với nhiệt tâm như phục vụ Chúa, chứ không phải phục vụ người ta, 8vì biết rằng bất luận nô lệ hay tự do, mỗi người sẽ nhận được phần thưởng từ Chúa, tùy việc tốt mình đã làm.

Cảm tạ Chúa vì lời Chúa hứa ban phần thưởng cho chúng ta khi chúng ta phục vụ Chúa với nhiệt tâm trong mọi hoàn cảnh. Vì thế, mỗi chúng ta hãy vững lòng và tiếp tục sự phục vụ, tiếp tục công việc mà Đức Chúa Trời đặt để, giao phó.

Một vị Mục sư thanh niên trẻ kia từng chịu trách nhiệm chăm sóc mục vụ thanh thiếu niên trong nhiều năm. Anh gặp nhiều khó khăn vì thật khó để các em thanh thiếu niên có thể biết Chúa cách cá nhân. Anh luôn ao ước Đức Chúa Trời đụng chạm và biến đổi các em. Tuy nhiên, sau hai năm cố gắng, nổ lực vị Mục sư trẻ tuổi bắt đầu cảm thấy nản lòng muốn từ bỏ vì không thấy có kết quả gì. Đứng trước giây phút gần như tuyệt vọng, các em thanh thiếu niên lần lượt có cơ hội đến thổ lộ rằng nhờ có vị Mục sư đó các em mới tin rằng Chúa thật sự tồn tại, nhờ sự nổ lực phục vụ và tấm gương tốt của Mục sư mà các em bắt đầu đặt đức tin vào Chúa.

Anh chị em thân mến, công việc chúng ta đang gieo ra chắc chắn sẽ có ngày chúng ta gặt hái được kết quả tốt lành. Đức Chúa Trời không để bất cứ điều gì chúng ta đã làm trở nên vô nghĩa. Vì vậy, hãy phục vụ khi có thể. Hãy tìm cơ hội trong mọi hoàn cảnh của mình như từ gia đình, công việc, các mối quan hệ và cả trong môi trường Hội Thánh để phục vụ Chúa và người khác. Qua đó, anh chị em sẽ kinh nghiệm niềm vui khôn tả khi Đức Chúa Trời làm thành những điều lớn lao sau này.

#3 Được Đức Chúa Trời tôn quý

Đây có lẽ là kết quả ý nghĩa nhất mà Kinh Thánh bày tỏ.

Có điều gì tuyệt vời hơn khi biết rằng chúng ta được Đức Chúa Trời tôn quý?

Thiết nghĩ không còn gì bằng khi Cha yêu thương của chúng ta là Đấng tạo dựng chúng ta tôn quý chúng ta.  Tôn quý này trong văn phạm có nghĩa là tôn trọng, xem trọng, quý mến, và yêu thương.

Trong cuộc sống ngày nay, có nhiều người muốn làm tất cả mọi thứ chỉ để được người khác tôn trọng, quý mến nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy. Thế nhưng, Đức Chúa Trời sẽ tôn quý chúng ta khi chúng ta phụng sự Ngài.

Giăng 12:26 (RVV11)

Nếu ai phục vụ Ta thì phải theo Ta; và Ta ở đâu, người phục vụ Ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai phục vụ Ta thì Cha Ta sẽ tôn quý người.

Có cặp vợ chồng kia được tham dự một Hội Nghị đầy đủ, sang trọng tại Resort năm sao không thiếu thứ gì trong một tuần lễ. Họ được tận hưởng ăn uống, giải trí và nhiều điều tốt lành khác. Họ biết ơn và vui mừng vì được người khác tôn quý khi mời họ đến tham dự Hội Nghị đó.

Khi được Đức Chúa Trời tôn quý thì tốt gấp bội phần so với những sự tôn quý từ con người. Những vật chất trên đất này không thể so sánh với sự thoả lòng lâu dài trong Chúa chúng ta. Để được Chúa tôn quý, đó là một kết quả rất lớn trong cuộc đời phục vụ của mỗi chúng ta.

Lời Chúa còn bày tỏ rằng không phải bất cứ ai nói với Chúa ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu,… (Ma-thi-ơ 7:21), có những người tưởng chừng làm rất nhiều việc cho Chúa như cầu nguyện, đuổi quỷ, làm đủ thứ việc thiện nhưng lại không được Đức Chúa Trời biết đến, thậm chí Chúa còn trả lời ‘hỡi bọn làm việc gian tà, ta không hề biết các ngươi’ (Ma-thi-ơ 7:23)

Khi mỗi người phục vụ Chúa đúng theo ý muốn của Chúa, Kinh Thánh làm chứng rằng Ngài biết chúng ta và Ngài tôn quý chúng ta.

Tóm lại, trong mọi công việc của mình, hãy lấy tinh thần yêu thương, thuận phục Chúa mà phục vụ lẫn nhau. Hãy làm tất cả mọi sự từ tấm lòng của mình vì biết rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy những công việc của chúng ta. Ngài sẽ ban thưởng tương xứng cho những công khó của mỗi chúng ta. 

Ga-la-ti 6:9 (RVV11)

Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt.