Vương Quốc Đức Đức Trời chúng ta đang tìm hiểu là một vương quốc không có giới hn!

Đức Chúa Trời là Đấng giàu có, khôn ngoan, quyền bính. Ngài có thể làm được mi sự và Ngài ao ước mỗi chúng ta tập trung, tìm kiếm Ngài để thật sự kinh nghiệm sự sung mãn, phước hnh trong Chúa là nhthế nào!

Ngay từ đầu, Đức Chúa Trời ba ngôi đã tồn ti và vương quốc Ngài cng vậy!

Khi chúng ta không biết phi làm gì, khi chúng ta không có khnng để làm một điều gì đó, hãy biết rằng đó chính là chội tốt để Chúa hành động trong chúng ta.

Khi anh chem trở nên nghèo khó trong tâm linh, anh chem đang rất GIÀU CÓ trong mắt Chúa.

Vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những người nhvậy!