Thời điểm của Chúa là thời điểm hoàn hảo vì Ngài nhìn thấy, biết trước mọi điều.

Khi nan đề đến, khó khăn đến, nhân cách của một người sẽ được biểu lộ qua thái độ và lối sống của người đó.

Chúa Jesus sẽ trở lại vào thời điểm mà không ai ngờ tới, không ai biết tới. Đó là lý do chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn tỉnh thức.