Lời Chúa xác chứng với chúng ta rằng Ngài có một chương trình tốt lành cho chúng ta. Ngài biết mục đích thật sự cho chúng ta.

Đôi lúc chúng ta tưởng chúng ta biết rõ bản thân mình nhưng thật sự Chúa mới là Đấng biết rõ chúng ta. Ngài biết rõ chúng ta hơn chính chúng ta biết chúng ta vì Ngài đã tạo dựng nên chúng ta.

Mục đích của chúng ta không phải là kiếm tiền, tiêu tiền, rồi tận hưởng thành quả mình làm ra.

Vâng, có thể sẽ có những khoảnh khắc đó, nhưng mục đích sống của bạn lớn hơn những điều đó rất nhiều!

Vì vậy, để khám phá ra mục đích thật sự cuộc đời mỗi chúng ta, chúng ta không thể tìm đâu khác ngoài Chúa, chính là Đấng tạo nên chúng ta.