Để sống một cuộc sống có ý nghĩa sẽ giúp mỗi chúng ta biết trân quý những điều xung quanh chúng ta. Những giá trị mà Chúa ban, chúng ta sẽ biết yêu thương những người lân cận mình, chúng ta sẽ có ý chí để vươn lên và không bao giờ cảm thấy chán nản, vô vọng!

Hãy sống có mục đích, đặc biệt là mục đích từ Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm lòng thương xót, lòng nhiệt thành, năng lực để làm công việc Chúa không hề mệt mỏi.

Biết tập trung vào mục đích sống của mình sẽ giúp chúng ta khơi dậy những ngọn lửa đắc thắng trong cuộc đời mình.