Giữ vững đức tin là một điều cực kì quan trọng trong đời sống của mỗi người tin, dù mới tin Chúa được 1 ngày, 1 tháng, hay 10 năm, 50 năm. Hãy theo dõi bài giảng để trả lời những câu hỏi quan trọng trong quá trình giữ vững đức tin của một người. 

1/ Tại sao chúng ta phải đứng vững trong Chúa?

2/ Làm thế nào để đứng vững trong đức tin?

3/ Làm thế nào để giúp anh chị em chúng ta đứng vững trong đức tin?