Khi người con hoang đàng nhận ra sự xấu hổ, tủi nhục của tội lỗi mình nên đã quyết định trở về cùng cha. Người cha đã ra chào đón và khoác vào người con hoang đàng chiếc áo tốt nhất, đeo nhẫn vào tay, và mang giày vào chân.

Đó chính là tấm lòng của người Cha thiên đàng đối với chúng ta.

Cha yêu thương chúng ta, nên phó con một của Ngài là Chúa Giê-su để chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Để ai tin vào Chúa Giê-su sẽ được xưng nhận là công chính trước mặt Cha Thiên Đàng.