Để Hội Thánh Trưởng Thành | Mục sư: Đặng Quy Thế

Hội thánh có thể gọi là nơi quan trọng bậc nhất đối với mỗi cơ đốc nhân. Đó là nơi mà Chúa đã thiết lập để các kẻ tin nhóm lại thờ phượng Ngài. Hội Thánh là gia đình thuộc linh quý báu không gì sánh được. Hội Thánh của Chúa được thiết lập để mở mang vương quốc Đức Chúa Trời và các quyền lực tối tăm sẽ không thắng nổi.

Một hội thánh trưởng thành không thể thiếu những tín hữu trưởng thành. Những người đã trưởng thành đều bắt đầu từ những người chưa trưởng thành. Vì vậy, mỗi người hãy thực hành kỉ luật thuộc linh để được trưởng thành trong thời gian sắp tới.