Lời Hứa

Lời Hứa của Đức Chúa Trời có tác động rất lớn trên cuộc đời chúng ta. Nhờ những lời hứa Ngài mà chúng ta tiếp tục chặng đường theo Chúa một cách mạnh mẽ. Không có lời hứa của Chúa, nhiều lúc chúng ta mù mờ về mục tiêu và sứ mạng của mình. Hãy cùng khám phá những lời hứa của Chúa qua loạt bài giảng về chủ đề "Lời Hứa" xuyên suốt mùa giáng sinh 2022 cùng Hội Thánh VNextGen. Chúa ban phước cho bạn!