WELCOME TO OUR FAMILY
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI GIA ĐÌNH HỘI THÁNH

Tại Hội Thánh VNextGen, chúng tôi luôn mong muốn quý vị xem đây như là gia đình của mình vì Lời Chúa xác chứng rằng tất cả chúng ta đều là con cái của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Jesus, Ngài yêu thương hết thảy chúng ta và luôn muốn ban phước trên chúng ta. Trên tinh thần đó, chúng tôi rất vui mừng để được kết nối với quý vị.